Layihələr

G3 yolu Gəncə- Qazax- Gürcüstan mühəndis- kommunikasiya tikinti işləri