Layihələr

Gəncə dolayı yolun tikintisi, mühəndis kommunikasiyalarının yenidən qurulması