Xidmətlər

Rabitə xəttinin tikintisi və yerinin dəyişdirilməsi

Yol tikintisinin effektivliyinin və keyfiyyətinin təmin olunması

• Tikintinin idarə edilməsi

• Yol tikintisinin maddi- texniki təminatı

• Səfərbərlik

• Hazırlıq işləri

• Tikinti üzrə axın planı

• Torpaq yatağının inşa edilməsi

• Torpaq yatağının tikilməsi

• Torpaqların kipləşdirilməsi

• Torpaq yatağının su- istilik rejiminin tənzimlənməsi üçün tikililərin inşa edilməsi

• Tökmələrin inşa edilməsi və bəzi torpaq süxurlarında qazmaların işlənməsi

• Torpaq işlərinin hidromexanikləşdirilməsi

• Asfalt- beton örtüklərinin tikintisi

• Müdafiə laylarının və yeyilmə laylarının tikintisi

Bundan əlavə, spesifikasiyanın tələblərinə uyğun olaraq, aşağıda əlavə tədbirlər qeyd olunub:

• Ağac və kolluqların əkilməsi

• Tikinti dəhlizi boyunca yaşıllığa vurulan ziyanın imkan daxilində azaldılması

• Su mənbələrinin inşaat zibilindən və neft məhsullarından mühafizə edilməsi

• Zibilin toplanması və məhv edilməsi